Žitnik, Janja, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije