Jernej Zupancic. Slovenci v Avstriji. The Slovenes in Austria. Ljubljana: Intitut za geografijo - Institute of Geography, 1999. (Geographica Slovenica, 32).

Christian Promitzer

Keywords


Slovenes; Minorities

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v19i1.14325

Copyright (c)