Vilko Novak. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.

Rado L. Lencek

Keywords


Ethnology; Ethnologists

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v10i1.3725

Copyright (c)