[1]
Novak, B.C. 1994. Darko Friš. Korespondenca Kazimirja Zakrajška, O.F.M., 1907-1928. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1993. (Viri za slovensko izseljensko zgodovino, 6). Slovene Studies: Journal of the Society of Slovene Studies. 14, 1 (Mar. 1994), 103–105. DOI:https://doi.org/10.7152/ssj.v14i1.3888.