[1]
Velikonja, J. 1994. Janja Žitnik. Louis Adamič in sobodniki, 1948-1951. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede. Ljubljana, 1992. Slovene Studies: Journal of the Society of Slovene Studies. 14, 1 (Mar. 1994), 105–108. DOI:https://doi.org/10.7152/ssj.v14i1.3889.