(1)
Novak, B. C. Darko Friš. Korespondenca Kazimirja Zakrajška, O.F.M., 1907-1928. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1993. (Viri Za Slovensko Izseljensko Zgodovino, 6). SS 1994, 14, 103-105.