(1)
Lencek, R. L. Alenka Šivic-Dular, Ed. Vatroslav Oblak, Mednarodni Simpozij Obdobja, Ljubljana, 12-13 December 1996. (Obdobja 17). Ljubljana: Center Za slovenščino Kot drugi/Tuj Jezik Pri Oddelku Za Slovanske Jezike in književnosti Filozofke Fakultete, 1998. SS 1999, 18, 95-97.