Novak, B. C. (1994). Darko Friš. Korespondenca Kazimirja Zakrajška, O.F.M., 1907-1928. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1993. (Viri za slovensko izseljensko zgodovino, 6). Slovene Studies: Journal of the Society of Slovene Studies, 14(1), 103–105. https://doi.org/10.7152/ssj.v14i1.3888