Velikonja, J. (1994). Janja Žitnik. Louis Adamič in sobodniki, 1948-1951. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede. Ljubljana, 1992. Slovene Studies: Journal of the Society of Slovene Studies, 14(1), 105–108. https://doi.org/10.7152/ssj.v14i1.3889