Lencek, R. L. (1999). Alenka Šivic-Dular, ed. Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12-13 December 1996. (Obdobja 17). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofke fakultete, 1998 . Slovene Studies: Journal of the Society of Slovene Studies, 18(1), 95–97. https://doi.org/10.7152/ssj.v18i1.4021