LENCEK, R. L. Alenka Šivic-Dular, ed. Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12-13 December 1996. (Obdobja 17). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofke fakultete, 1998. . Slovene Studies: Journal of the Society of Slovene Studies, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 95–97, 1999. DOI: 10.7152/ssj.v18i1.4021. Disponível em: https://journals.lib.washington.edu/index.php/ssj/article/view/4021. Acesso em: 23 feb. 2024.