Lencek, R. L. (1999) “Alenka Šivic-Dular, ed. Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12-13 December 1996. (Obdobja 17). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofke fakultete, 1998. ”, Slovene Studies: Journal of the Society of Slovene Studies, 18(1), pp. 95–97. doi: 10.7152/ssj.v18i1.4021.