[1]
R. L. Lencek, “Alenka Šivic-Dular, ed. Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12-13 December 1996. (Obdobja 17). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofke fakultete, 1998. ”, SS, vol. 18, no. 1, pp. 95–97, Sep. 1999.