1.
Novak BC. Darko Friš. Korespondenca Kazimirja Zakrajška, O.F.M., 1907-1928. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1993. (Viri za slovensko izseljensko zgodovino, 6). SS [Internet]. 1994 Mar. 1 [cited 2024 Jun. 23];14(1):103-5. Available from: https://journals.lib.washington.edu/index.php/ssj/article/view/3888