1.
Lencek RL. Alenka Šivic-Dular, ed. Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12-13 December 1996. (Obdobja 17). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofke fakultete, 1998. . SS [Internet]. 1999 Sep. 1 [cited 2024 Apr. 19];18(1):95-7. Available from: https://journals.lib.washington.edu/index.php/ssj/article/view/4021