Author Details

Lencek, Rado L., Columbia University

 • Publication for 1978 - Articles
  The Language Revolution in Slovene Romantic Poetry
  Details
 • Publication for 1979, No 1 - Articles
  On the Options of the Poetry of a Small Nation
  Details
 • Publication for 1979, No 2 - Book Reviews
  Jože Toporišič. "A Language of a Small Nationality in a Multilingual State," in Sociolinguistic Problems in Czechoslovakia, Romania and Yugoslavia. Edited by W.R. Schmalstieg and T.F. Magner. Columbus: Slavica, 1978.
  Details
 • Vol 2, No 1 (1980) - Notes
  Recent Interest in Slovene Studies in the Soviet Union
  Details
 • Vol 2, No 2 (1980) - Book Reviews
  S. Hafner and E. Prunč, eds. Lexikalische Inventarisierung der slowenischen Volkssprache in Kärnten: Grundsätzliches und Allgemeines. Graz: Institut für Slawistik der Universität Graz, 1980. (Slowenische Forschungsberichte, 1)
  Details
 • Vol 3, No 1 (1981) - Articles
  A Fragment from Jernej Kopitar's Correspondence with Talvj
  Details
 • Vol 3, No 1 (1981) - Book Reviews
  Jean-Albert Bédé and William B. Edgerton, eds. Columbia Dictionary of Modern European Literature
  Details
 • Vol 3, No 2 (1981) - Notes
  In the Margin of Slavic Historiography
  Details
 • Vol 4, No 1 (1982) - Articles
  At the Roots of the Slovene Intellectual Disassociation from the Illyrian Movement
  Details
 • Vol 5, No 1 (1983) - Introductory
  From the President
  Details
 • Vol 5, No 2 (1983) - Articles
  From the Correspondence between Stanislav Škrabec and Jan Baudouin de Courtenay.
  Details
 • Vol 5, No 2 (1983) - Miscellanea
  From the President.
  Details
 • Vol 6, No 1-2 (1984) - Introductory
  Acknowledgments
  Details
 • Vol 6, No 1-2 (1984) - Conference Papers
  A Paradigm of Slavic National Evolution: Bible - Grammar - Poet.
  Details
 • Vol 7, No 1-2 (1985) - Miscellanea
  From the President
  Details
 • Vol 8, No 1 (1986) - Miscellanea
  Jakob Rigler, 1929-1985.
  Details
 • Vol 8, No 2 (1986) - Notes
  From Correspondence with Janko Lavrin.
  Details
 • Vol 8, No 2 (1986) - Notes
  Slovene Language and Literature at Columbia University.
  Details
 • Vol 10, No 1 (1988) - Book Reviews
  I. V. Churkina. Russkie i sloventsy: nauchnye sviazi kontsa XVIII v.-1914 g. Moscow: Nauka, 1986.
  Details
 • Vol 10, No 1 (1988) - Book Reviews
  Vilko Novak. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.
  Details
 • Vol 11, No.1-2 (1989) - Introductory
  Toussaint S. Hočevar, 1927-1987: A Portrait
  Details
 • Vol 12, No 1 (1990) - Articles
  The Linguistic Premises of Matej Bor's Slovene-Venetic Theory.
  Details
 • Vol 12, No 1 (1990) - Articles
  The Terms Wende-Winde, Wendisch-Windisch in the Historiographic Tradition of the Slovene Lands.
  Details
 • Vol 13, No 1 (1991) - Roundtable
  The Dimensions of Sociolinguistic Language Attitudes.
  Details
 • Vol 16, No 2 (1994) - Book Reviews
  Josip Vidmar, Kulturni problem slovenstva. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995. Spremna beseda, Aleš Debeljak. Edited by Andrej Blatnik.
  Details
 • Vol 18, No 1 (1996) - Book Reviews
  Nikolai Mikhailov. Frühslovenische Sprachdenkmäler: die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV. Jh. bis 1550). (Studies in Slavic and General Linguistics, 26). Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 1998.
  Details
 • Vol 18, No 1 (1996) - Book Reviews
  Alenka Šivic-Dular, ed. Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12-13 December 1996. (Obdobja 17). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofke fakultete, 1998.
  Details
 • Vol 18, No 1 (1996) - Book Reviews
  Radmila J. Gorup and Nadežda Obradović, eds. The Prince of Fire: an Anthology of Contemporary Serbian Short Stories. (Pitt Series of Slavic and East European Studies). Pittsburgh: U Pittsburgh Press, 1998.
  Details
 • Vol 18, No 2 (1996) - Book Reviews
  Mitja Skubic. Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji. Ljubljana: Znanstveni intitut Filozofske fakultete, 1997.
  Details
 • Vol 18, No 2 (1996) - Book Reviews
  Marija Stanonik, ed. Traditiones: Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje: Res Slovenica - Quo Vadis? Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997.
  Details
 • Vol 18, No 2 (1996) - Book Reviews
  France Bernik. Obzorja slovenske književnosti: Slovenistične in primerjalne študije. (Razprave in eseji, 43). Ljubljana: Slovenska matica, 1999.
  Details
 • Vol 18, No 2 (1996) - Book Reviews
  Paternu, Boris. Od ekspresionizma do postmoderne: Študije o slovenskem pesnitvu in jeziku (Razprave in eseji, 44). Ljubljana: Slovenska matica, 1999.
  Details
 • Vol 18, No 2 (1996) - Book Reviews
  Janja Žitnik and Helga Glušič, eds. Slovenska izseljenska književnost: 1, Evropa, Avstralija, Azija; 2, Severna Amerika; 3, Južna Amerika. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1999.
  Details
 • Vol 18, No 2 (1996) - Book Reviews
  France Prešeren. Pesmi Poems. Ed. France Pibernik and Franc Drolc. Trans. Tom M.S. Priestly and Henry Cooper, Jr. (Series Prešernova pot v svet, 4). Celovec and Vienna: Mohorjeva druba; Ljubljana: Mestna obcina Kranj, 1999.
  Details
 • Vol 15, No. 1-2 (1993) - Articles
  Carantania
  Details
 • Vol 27, No 1-2 (2005) - Articles
  Rajko Ložar: a Small Nation's Uprooted Scholar in America.
  Details
 • Vol 10, No 2 (1988) - Articles
  On Literature in Diasporas and the Life Span of Their Medium.
  Details
 • Vol 12, No 2 (1990) - Introductory
  Note from the Guest Editor
  Details
 • Vol 12, No 2 (1990) - Book Reviews
  Janez Rotar. Trubar in južni Slovani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1988.
  Details