Vovko, Andrej, Inštitut za slovensko izseljentstvo