Žitnik, Janja, Slovenska akademija znanosti in umetnosti