Andreja Markovič et al. Slovenska beseda v živo. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2002; Andreja Markoviče et al. S slovenščino nimam težav. Ljubljana: Center za slovenščino, 2002; Nataša Pirih Svetina and Andreja Ponikvar, A, B, C ... 1, 2, 3, gremo... Ljubljana: Center za slovenščino, 2003; Andreja Markovič et al., Slovenska beseda v živo 2. Ljubljana: Center za slovenščino, 2004.

Marta Pirnat-Greenberg

Keywords


Slovenian language; Textbooks; Teaching

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v29i1.14035

Copyright (c)