Alenka Žbogar. Kratka proza v literarni vedi in solski praksi. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007.

Timothy Pogačar

Keywords


Slovenian prose literature; Short stories, Slovenian; Teaching

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v29i1.14038

Copyright (c)