Lojze Sočan. Pot v gospodarsko razvitost: problemi dolgorčne razvojne usmeritve Slovenije. Ljubljana: Delavska enotnost, 1978.

Toussaint Hočevar

Keywords


Economic policy; Economic conditions

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v0i2.3455

Copyright (c)