Marija Makarovič. Kmečko gospodarstvo na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980.

Irene Portis Winner

Keywords


Peasantry; Rural conditions; Material culture

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v2i2.3472

Copyright (c)