Angelos Baš. Slovensko ljudsko izročilo: pregled etnologije Slovencev. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980.

Joseph L. Conrad

Keywords


Folklore; Social life and customs

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v3i2.3490

Copyright (c)