Etbin Bojc. Pregovori in reki na Slovenskem. 2. izd. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980.

Joseph L. Conrad

Keywords


Folklore; Proverbs, Slovenian

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v4i1.3506

Copyright (c)