Gorazd Makarovič. Slovenska ljudska umetnost: zgodovina likovne umetnosti na kmetijah. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981.

Joseph L. Conrad

Keywords


Folk art

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v4i2.3523

Copyright (c)