Zmaga Kumer. Od Dolan do Šmohora. Celje: Mohorjeva družba, 1981. Pavle Zablatnik. Od zibelke do groba: ljudska verovanja, šege in navade na Koroškem. Celovec: Mohorjeva zalozba, 1982. Pavle Zablatnik. Čar letnih časov v ljudskih šegah: stare vere in navade na roškem. Celovec: Mohorjeva založba, 1984.

Joseph L. Conrad

Keywords


Rites and ceremonies; Social life and customs; Slovenes

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v8i2.3665

Copyright (c)