I. V. Churkina. Russkie i sloventsy: nauchnye sviazi kontsa XVIII v.-1914 g. Moscow: Nauka, 1986.

Rado L. Lencek

Keywords


Cultural relatiopns; Slavic philology

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v10i1.3724

Copyright (c)