Frane Jerman, Slovenska modroslovna pamet. Ljubljana: Prešernova družba, 1987. Alma Sodnik, Izbrani filozofski spisi. Edited by Frane Jerman. Ljubljana: Slovenska matica, 1975. Ivan Urbančič, Poglavitne ideje slovenskih filozofov med Sholastiko in Neosholastiko. Ljubljana: Slovenska matica in Inštitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani, 1971.

Ivan Boh

Keywords


Philosophy, Slovenian

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v16i2.3973

Copyright (c)