Alenka Šivic-Dular, ed. Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12-13 December 1996. (Obdobja 17). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofke fakultete, 1998.

Rado L. Lencek

Keywords


Slavic philology; Oblak, Vatroslav, 1864-1896

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v18i1.4021

Copyright (c)