Cvetka Kocjančič. Upornik s čopičem: življenjska pot slovenskega izseljenca in slikarja Andreja Štritofa. Ljubljana, 1990; and Cvetka Kocjancic. Unhappy Rebel: the Life and Art of Andy Stritof. Toronto, 1993.

Lea Plut-Pregelj

Keywords


Stritof, Andy; Immigrants; Artists

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v15i1.4188

Copyright (c)