Boris Mlakar. Slovensko domobranstvo 1943-1945: ustanovitev, organizacija, idejno ozadje. Ljubljana: Slovenska matica, 2003.

Paul Borstnik

Keywords


Word War, 1939-1945; Collaborationists;

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v26i1.4228

Copyright (c)