Daša Komac and Ružena Škerlj. Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. 5th ed. Ljubljana: Cankarjeva Založba, 1981.

William W. Derbyshire

Keywords


Slovenian language; Dictionaries; English language

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v5i2.3556

Copyright (c)