Marija Makarovič. Strojna in Strojanci: narodopisna podoba koroške hribovske vasi. Ljubljana, 1982.

Joseph L. Conrad

Keywords


Social life and customs; Rites and ceremonies; Rural conditions

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v7i1.3598

Copyright (c)