Vol 7, No 1-2 (1985)

Table of Contents

Introductory

From the Editor
Tom Priestly
PDF
3
Intonation and Length in the Slovene Genitive Plural.
Christina Y. Bethin
PDF
5-11

Articles

In the Beginning was the Sign: Contemporary Slovene Poetry.
Ivan Cesar
PDF
13-22
Rituals and Customs along the Kolpa (Bela Krajina)
Joseph L. Conrad
PDF
23-33
Primož Trubar and Slovene Literature of the 16th Century.
Henry R. Cooper, Jr.
PDF
35-50
Imperfective and Perfective Past Tense in Slovene: a Definitely Non-Binary Approach.
Herbert Galton
PDF
51-56
Slovene Popular Novels about Emigration in the 19th Century.
Miran Hladnik
PDF
57-62
France Prešeren. The Baptism on the Slavica. (On the Occasion of the 150th Anniversary of the Death of Matija Čop).
Henry R. Cooper, Jr.
PDF
63-80

Notes

Franc Kos. Izbrano delo. Ed. Bogo Grafenauer. Ljubljana, 1982.
Bogdan C. Novak
PDF
85-87

Book Reviews

Aleksander Jeločnik and Peter Kos. Zakladna najdba Čentur-C. Foliki Maksencija in tetrarhije. Ljubljana, 1983.
Kenneth D. Ostrand
PDF
87-88
Emidij Susič and Danilo Sedmak. Tiha asimilacija: psiholoski vidiki nacionalnega odtujevanja. Trieste, 1983. (Slovenci v zamejstvu)
Thomas Luckmann
PDF
88-90
Zmaga Kumer, Milko Matičetov. Boris Merhar and Valens Vodušek, eds. Slovenske ljudske pesmi, I-II. Ljubljana, 1970.
Barbara Krader
PDF
90-92
Niko Kuret. Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana, 1984.
Joseph L. Conrad
PDF
93
Marija Makarovič. Strojna in Strojanci: narodopisna podoba koroške hribovske vasi. Ljubljana, 1982.
Joseph L. Conrad
PDF
94
Rado Radešček. Slovenske ljudske vraže. Ljubljana, 1984.
Joseph L. Conrad
PDF
94-95
Vladimir Koch, Rapa Šuklje, et al. France Štiglic. Ljubljana, 1983.
Andrew S. Horton
PDF
95-96
Feliks J. Bister and Herbert Kuhner, eds. Koroška slovenska poezija = Carinthian Slovenian Poetry. Celovec/Klagenfurt and Columbus, Ohio, 1984.
Henry R. Cooper, Jr.
PDF
96-97
Ivan Dolenc. Za dolar človečnosti. Ljubljana, 1983.
Irma M. Ožbalt
PDF
97-99
France Bezlaj. Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga, K-O. Ljubljana, 1982.
William R. Schmalstieg
PDF
99-102
Elfriede Mader. Rückläufiges Wörterbuch des Slowenischen. Celovec/Klagenfurt, 1981.
Tom M. S. Priestly
PDF
102-103
New Publications in Slovene Studies
PDF
105-108

Miscellanea

Conferences and Meetings
PDF
109-110
Books Received
PDF
111
From the President
Rado L. Lencek
PDF
113-115