Riglerjev zbornik: ob šestdesetletnici rojstva. Uredila Jože Toporišič in Velemir Gjurin. (Slavisticna revija 37/1-3]. Maribor: Obzorja, 1989.

Marta Pirnat-Greenberg

Keywords


Slovenian language; Historical linguistics

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v12i1.3815

Copyright (c)