Vol 12, No 1 (1990)

Table of Contents

Introductory

Table of Contents
PDF
3-4

Articles

Form and Function of the Peripheral Cases in Some Slovene Dialects: Preliminary Observations.
Raymond H. Miller
PDF
5-22
The Nominal Declension of Friulian Loans in the Slovene Dialect of Val Resia.
Han Steenwijk
PDF
23-31
Some Characteristics of Tourism in Slovenia.
Anton Gosar
PDF
33-42
J.W. Valvasor's Ehre des Herzogtums Krain (1689): a Source for the History of the Slovene Language.
Gerald Stone
PDF
43-54
Slovene Oral Incantations: Topics, Texts and Rituals.
Joseph L. Conrad
PDF
55-66
Restructuring the Yugoslav Economy Through Development of Entrepreneurship and the Role of the Financial System.
Aleš Vahčič
PDF
67-73
The Linguistic Premises of Matej Bor's Slovene-Venetic Theory.
Rado L. Lencek
PDF
75-86
Computational Linguistics in Slovenia: a Short Overview.
Peter Tancig
PDF
87-91
The Terms Wende-Winde, Wendisch-Windisch in the Historiographic Tradition of the Slovene Lands.
Rado L. Lencek
PDF
93-97
Gregor Strniša. Three Poems, translated by Michael Biggins.
Gregor Strniša
PDF
99-100

Literary Translations

Edvard Kocbek. Three Poems, translated by Michael Biggins.
Edvard Kocbek
PDF
101-103
Silvo Devetak. The Equality of Nations and Nationalities in Yugoslavia, Successes and Dilemmas. Vienna: Wilhelm Braumtiller, 1988
Joseph Velikonja
PDF
105-107

Book Reviews

Ivo Banac. With Stalin against Tito: Cominformist Splits in Yugoslav Communism. Ithaca: Cornell University Press, 1988.
Carole Rogel
PDF
107-108
Irena Gantar Godina. T.G. Masaryk in masarykovstvo na Slovenskem, 1885-1914. Ljubljana: Slovenska matica, 1987.
Carole Rogel
PDF
108-109
Karel Kaplan. The Short March: the Communist Takeover in Czechoslovakia, 1945-1948. New York: St. Martin's, 1987.
John Micgiel
PDF
109-111
Fred Bahovec. Ljubljančan na Aljaski: spomini in lovske zgodbe. Sitka - Ljubljana, 1987. (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 16).
Joseph L. Conrad
PDF
111-112
Joža Mahnič, ed. Jernej Kopitar v Vukovem letu: govori in referati s študijskih dni in simpozija, podatki o življenju, izbor, bibliografije. Ljubljana: Kulturna skupnost Ljubljana-Siska, 1987.
Henry R. Cooper, Jr.
PDF
112-113
Janko Kos. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Partizanska knjiga, 1987.
Henry R. Cooper, Jr.
PDF
113-114
Marjan Dolgan, comp. and ed. Slovenska muza pred prestolom: antologija slovenske slavilne državniške poezije. Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS: Knjižnica revolucionarne teorije, 1989.
Henry R. Cooper, Jr.
PDF
114-115
Charles Simic, ed. The Selected Poems of Tomaž Šalamun. With an Introduction by Robert Hass. New York: The Ecco Press, 1988.
Aleš Debeljak
PDF
115-116
Gustav Januš. Wenn ich das Wort überschreite = Ko bom prekoračil besedo. Trans. Peter Handke. Salzburg-Vienna: Residenz Verlag, 1988.
Aleš Debeljak
PDF
116-117
Janko Ferk. Buried in the Sands of Time. Trans. Herbert Kuhner. Riverside CA: Ariadne Press, 1989.
Aleš Debeljak
PDF
117-118
Janko Ferk. Buried in the Sands of Time. Trans. Herbert Kuhner. Riverside CA: Ariadne Press, 1989.
Tom Priestly
PDF
118-121
Richard Jackson, ed. "Special Issue: Yugoslavia," The Poetry Miscellany, 20 (1988).
Tom Ložar
PDF
121-122
Ales Debeljak. Chronicle of Melancholy: [Selected Poems]. Trans. Michael Biggins. Chattanooga, TN: Poetry Miscellany Chapbooks, 1989.
Tom Ložar
PDF
122-123
Ivan Cankar. My Life and Other Sketches. Selected and introduced by Josip Vidmar. Trans. Elza Jereb and Alasdair MacKinnon. Ljubljana: DSP MKI, 1988 Ciril Kosmač. A Day in Spring. Trans. Fanny S. Copeland. Foreword by John Parker. Ljubljana: DSP MKI, 1988. Ivan Potrč. The Land and the Flesh. Trans. Harry Leeming. Ljubljana: DSP MKI, 1988. Dominik Smole. Antigone. Trans. Harry Leeming. Ljubljana: DSP MKI, 1988. Vitomil Zupan. Minuet for (25-shot) Guitar. Trans. Harry Leeming. Ljubljana: DSP MKI, 1988.
Timothy Pogacar
PDF
123-128
Riglerjev zbornik: ob šestdesetletnici rojstva. Uredila Jože Toporišič in Velemir Gjurin. (Slavisticna revija 37/1-3]. Maribor: Obzorja, 1989.
Marta Pirnat-Greenberg
PDF
128-131
Papers on Slovene Topics
PDF
133

Miscellanea

Papers on Slovene Topics
PDF
133