Darko Friš. Korespondenca Kazimirja Zakrajška, O.F.M., 1907-1928. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1993. (Viri za slovensko izseljensko zgodovino, 6).

Bogdan C. Novak

Keywords


Catholic Church; Slovenian Americans; Pastoral care; Zakrajšek, Kazimir, 1878-1958; Correspondence

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v14i1.3888

Copyright (c)