Vol 14, No 1 (1992)

Table of Contents

Introductory

Table of Contents
PDF
1-2

Articles

From the History of Slovene 19th-Century Lexicography.
Károly Gadányi
PDF
3-8
Slovenia at the Crossroads of the Nineties: From the First Multiparty Elections and Declaration of Independence to Membership in the Council of Europe.
Matjaž Klemenčič
PDF
9-34
Modernization and Ethnic Problems in Carinthia.
Aleš Lokar
PDF
35-50
Symbols, Slogans and Identity in the Slovene Search for Sovereignty, 1987-1991.
Joseph Paternost
PDF
51-68
Circumflex Advancement in Prekmurje and Beyond.
Marc L. Greenberg
PDF
69-91

Book Reviews

Frank Lindsay. Beacons in the Night: With the OSS and Tito's Partisans in Wartime Yugoslavia. Stanford CA: Stanford University Press, 1993.
Thomas Barker
PDF
93-94
Ferdo Gestrin et al., eds. Dve domovini: Razprave o izseljenstvu = Two Homelands: Migration Studies. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, vol. 2/3 (1992)
Jože Velikonja
PDF
94-97
Rado Genorio. Slovenci v Kanadi = Slovenes in Canada. Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, 1989. (Geographica Slovenica, 17)
David Stermole
PDF
97-103
Darko Friš. Korespondenca Kazimirja Zakrajška, O.F.M., 1907-1928. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1993. (Viri za slovensko izseljensko zgodovino, 6).
Bogdan C. Novak
PDF
103-105
Janja Žitnik. Louis Adamič in sobodniki, 1948-1951. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede. Ljubljana, 1992.
Jože Velikonja
PDF
105-108
Johannes Moser and Elisabeth Katschnig-Fasch, eds. Blatten: ein Dorf an der Grenze. Graz: Institut für Volkskunde, 1992. (Kuckuck, Notizen zur Alltagskultur und Volkskunde, Sonderband 2/1992).
Tom Priestly
PDF
109-113
Karel Mihael Attems. Slovenske pridige, edited and published by Lojzka Bratuš, with an introduction by Breda Pogorelec. Trst/Trieste: Založništvo Tržaškega tiska, 1993 (Kulturna dediscina)
Gerald Stone
PDF
113-117

Miscellanea

Our Contributors
PDF
119