Janja Žitnik. Louis Adamič in sobodniki, 1948-1951. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede. Ljubljana, 1992.

Jože Velikonja

Keywords


Adamic, Louis, 1899-1951; Contemporaries

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v14i1.3889

Copyright (c)