Paternu, Boris. Od ekspresionizma do postmoderne: Študije o slovenskem pesnitvu in jeziku (Razprave in eseji, 44). Ljubljana: Slovenska matica, 1999.

Rado L. Lencek

Keywords


Slovenian literature

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v18i2.4041

Copyright (c)