Vol 18, No 2 (1996)

Table of Contents

Introductory

Table of Contents
PDF

Articles

Plecnik's Designs for Ljubljana
Peter Krečič
PDF
105-115
Natural Metaphors, Ancient Symbols, and Classical Allusions: Jože Plečnik and the Influence of Nineteenth-Century Stylistic Theory.
Debra Schafter
PDF
117-144
Considering Sources of Plečnik's Designs.
William M. Singer
PDF
145-170
Jože Plečnik in Vienna and Prague, 1900-1921: the Search for Architectural and Cultural Identity.
Christopher Long
PDF
171-180
Plečnik's Ljubljana: Classical Urban Design Revisited.
Robert Gilkey Dyck
PDF
181-202
Some Principles of Plečnik's Architecture
Aleš Vodopivec
PDF
203-206

Book Reviews

Mitja Skubic. Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji. Ljubljana: Znanstveni intitut Filozofske fakultete, 1997.
Rado L. Lencek
PDF
207-208
Iskra Curkina. Rusko-slovenski kulturni stiki. Trans. by Joe Sever. Ljubljana: Slovenska Matica, 1995.
Raymond Miller
PDF
209-212
Marija Stanonik, ed. Traditiones: Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje: Res Slovenica - Quo Vadis? Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997.
Rado L. Lencek
PDF
212-215
Gerd Hentschel, ed. ber Muttersprachen und Vaterländer: Zur Entwicklung von Standardsprachen und Nationen in Europa. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1997.
George Thomas
PDF
216-218
Ursula Rütten. Im unwegsamen Gelände: Paul Parin, erzähltes Leben. Hamburg: Europische Verlagsanstalt, 1996.
John K. Cox
PDF
218-221
Tea Petrin. Industrial Policy Supporting Economic Transition in Central-Eastern Europe: Lessons from Slovenia. Berkeley, CA: Institute of International Studies, 1995.
Peter Mikek
PDF
221-224
Marko Snoj and Marc L. Greenberg, eds. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, Volume 1 (1997). Ljubljana / Lawrence, Kansas: Intitut za slovenski jezik Frana Ramova, SAZU / The Joyce and Elizabeth Hall Center for Humanities, University of Kansas.
Raymond Miller
PDF
224-226
Angela Vode. Spol in upor. [Gender and Rebellion]. Zbrana dela Angele Vode. I. Kniga. Ljubljana: Krtina, 1998. -- Vode, Angela. Značaj in usoda [Character and Destiny]. Zbrana dela Angele Vode. II. Kniga. Ljubljana: Krtina, 1999. -- Vode, Angela. Spomin in pozaba. [Memory and Oblivion]. Zbrana dela Angele Vode. III. Knjiga. Ljubljana: Krtina, 2000.
Lea Plut-Pregelj
PDF
227-232
France Bernik. Obzorja slovenske književnosti: Slovenistične in primerjalne študije. (Razprave in eseji, 43). Ljubljana: Slovenska matica, 1999.
Rado L. Lencek
PDF
232-233
Paternu, Boris. Od ekspresionizma do postmoderne: Študije o slovenskem pesnitvu in jeziku (Razprave in eseji, 44). Ljubljana: Slovenska matica, 1999.
Rado L. Lencek
PDF
233-234
Vlado Kreslin. Besedila pesmi: Prevodi in kratek jezikovni vodič. Liedertexte: Übersetzung und kleiner Sprachführer = Testi musicali: Traduzione e guida alla studio Lyrics: Translation and learner's guide. [= SLO Box 2.1.1. Slovencina v paketu = Das Slowenisch-Lern-Paket = Lo sloveno in confanetto = The Slovene Learning Parcel]. Ed. Angela Schellander. Klagenfurt / Celovec: Referat Alpe-Jadran na Univerzi v Celovcu in Slovenska prosvetna zveza v Celovcu, 1998. Published with a CD: Vlado Kreslin. Mali bogovi. Beltinška banda.
Tom Priestly
PDF
234-243
Erica Johnson-Debeljak. Tujka v hiši domačinov. Trans. Jana Cedilnik. Maribor: Obzorja, 1999.
Tom Lozar
PDF
244-248
Janja Žitnik and Helga Glušič, eds. Slovenska izseljenska književnost: 1, Evropa, Avstralija, Azija; 2, Severna Amerika; 3, Južna Amerika. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1999.
Rado L. Lencek
PDF
249-250
France Prešeren. Pesmi Poems. Ed. France Pibernik and Franc Drolc. Trans. Tom M.S. Priestly and Henry Cooper, Jr. (Series Prešernova pot v svet, 4). Celovec and Vienna: Mohorjeva druba; Ljubljana: Mestna obcina Kranj, 1999.
Rado L. Lencek
PDF
251-252

Miscellanea

Publications Received
PDF
253-254
Publications of the Society for Slovene Studies, 1975-2000: Bibliographical Survey
PDF
255-259
Our Contributors
PDF
261