Janja Žitnik and Helga Glušič, eds. Slovenska izseljenska književnost: 1, Evropa, Avstralija, Azija; 2, Severna Amerika; 3, Južna Amerika. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1999.

Rado L. Lencek

Keywords


Slovenian literature; Exiles' writings, Slovenian

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v18i2.4044

Copyright (c)