Vol 10, No 2 (1988)

Table of Contents

Introductory

Table of Contents
PDF
111-112

Articles

A Twofold Commitment to Language
Jože Snoj
PDF
113-118
On Literature in Diasporas and the Life Span of Their Medium.
Rado L. Lencek
PDF
119-123
Speaking Slovene, Being Slovene: Verbal Codes and Collective Self-Images: Some Correlations Between Kanalska Dolina and Ziljska Dolina.
Robert G. Minnich
PDF
125-147
Childhood in the Works of Ivan Tavčar: a Comparison of the Early Works and the Novel Visoška Kronika.
Timothy Pogacar
PDF
149-160
The Introduction of Symbolism to Slovene Literature.
France Bernik
PDF
161-169
On the Survival of Slovene o-Grade Deverbal Thematics in Resian.
Eric P. Hamp
PDF
171-173
Contemporary Standard Slovene: a Complex Linguistic Phenomenon.
Dalibor Brozović
PDF
175-190
The Foundation of the Yugoslav Emergency Council in New York.
Andrej Vovko
PDF
191-197

Notes

Note: Hamlet's Bare Bodkin and Slovene Bodalo.
Joseph Wallfield
PDF
199-200
Note: Chronological Marriage Patterns in Resia.
Eric P. Hamp
PDF
201-202
Documentation: Letter to Resian Emigrants.
PDF
203-204

Book Reviews

Marko Terseglav. Ljudsko pesništvo Ljubljana: Drzavna zalozba Slovenije, 1987. Pp. 171.
PDF
205
Pesmi in šege moje dežele. Zamisel in osnutek: Dušica Kunaver. Ljubljana: Drzavna zalozba Slovenije, 1987.
PDF
205-206
Branko Reisp, Korespondence Janeza Vajkarda Valvasorja z Royal Society.
PDF
207-209
Slodnjak, Anton and Janko Kos. Pisma Matija Čopa
PDF
209-211
Andrej Kokot, Silence of Stone (Kamen molka). Selected Poetry. Yugoslav Canadian Publishers, Inc., 1987.
PDF
212
Slava. Debatni list. Občasni organ Debatnega krožka slavistov Filozofske fakultete v Ljubljani. 1987
PDF
213-214
Slava. Debatni list. Občasni organ Debatnega krožka ... Vukova Slava, posebna številka 1987
PDF
214
Miran Hladnik and Toussaint Hočevar, Slovene for Travelers/Slovenš Čina za popotnike. 1988
PDF
214-215
Emil Tokarz, Nomina actionis we współczesnym języku sloweńskim. Katowice, Poland, 1987
PDF
216-220
Tatjana Srebot-Rejec, Word Accent and Vowel Duration in Standard Slovene. München: Verlag Otto Sagner, 1988
PDF
220-226
Marjan Golobič, A Glossary of Slovene-English False Friends, Glosar slovensko-angleških nepravnih prijateljev
PDF
226-229

Miscellanea

New Publications in Slovene Studies
PDF
231-244
Papers on Slovene Topics
PDF
245-250
Books Received
PDF
251-252